Spamfilter Komutları

3 yıl önce
2.901 kez görüntülendi

Spamfilter spam,reklam,worm ve diğer türlerde ki istenmeyen durumlara karşı yeni bir sistemdir. Badwords sistemi ile benzer çalışır fakat birçok avantajı vardır.

Spamfilter kullanımı aşağıda gösterilmiştir:

/spamfilter [add|del|remove|+|-] [tip] [eylem] [tklsüresi] [sebep] [düzenli-ifade]

Kısaca eklemek için

/spamfilter + cNp zline – Sebep Metin

Eger bu komutla ekleme yapılmışsa

/spamfilter – cNp zline – Sebep Metin

Şeklinde sile bilirsiniz.

[tip] Hedef tipini belirtir:

Karakter: Config.Dosyasında Tanımı: Açıklama:

c channel Kanal mesajları
p private Özel mesajlar (kullanıcı->kullanıcı)
n private-notice Özel notice
 N channel-notice Kanala notice
 P part Part sebebi
 q quit Quit sebebi
 d dcc DCC dosya ismi
 a away Away mesajı
t topic Belirtilen topic
 u user Kullanıcı banı, nick!user@host:realname ile eşleşecektir

Çoklu hedefler belirtebilirsiniz, cpNn gibi.

[eylem] Eşleşme gerçekleştiği takdirde uygulanacak eylem (sadece 1 eylem belirtilebilir).

kill Kullanıcıya kill atılır

tempshun Kullanıcının o anlık oturumuna shun atılır (eğer yeniden bağlanırsa shun kalkacaktır)

shun Hosta shun atılır

kline Host için kline eklenir

gline Host için gline eklenir

zline Host için zline eklenir

gzline Host için gzline (global zline) eklenir

block Sadece mesaj bloklanır

dccblock Kullanıcı işaretlenir böylelikle kullanıcı DCC gönderimi yapamaz

viruschan Bütün kanallardan çıkartılır, set::spamfilter::virus-help-channel ile belirtilen kanala giriş yaptırılır, PONG, ADMIN , ve set::spamfilter::virus-help-channel ile belirtilen kanala msg/notice hariç hiçbir komutu kullanamaz
 
 [tklsüresi] Spamfilter tarafından eklenen *line/shun için geçerli olma süresidir, başlangıç değeri için ‘-‘ kullanın veya atlayın (Ör: eğer eylem = ‘block’ ise)
 [sebep] Block/*line/shun sebebidir. Burada belirtilen sebep içinde boşluk kullanamazsınız, alt çizgiler (‘_’) boşluk olarak değerlendirilir. Ve çift altçizgi (‘__’) (‘_’) olarak değerlendirilir. Yine aynı şekilde başlangıç değeri için, ‘-‘ kullanın.
 [düzenli ifade] bu kısım, hangi ifadenin veya ‘yasak kelime’nin kullanıldığında belirtilen eylemin uygulanacağını bildirilen kısımdır.

/spamfilter komutuyla eklenmiş spam filtreleri bütün ağ boyunca geçerlidir. Kullanıcı/kanal +G modunda olsun olmasın muhakkak çalışacaktır, sadece operler ve servisler (uline) filtrelemeden etkilenmezler.

Aynı zamanda spam filtrelerini konfigürasyon dosyasından da ekleyebilirsiniz fakat bunlar yerel sunucuda geçerli olacaktır(bütün ağ kapsamında değil). Bu spamfilter { } bloğunun kullanımı burada açıklanmıştır. Genelde bu kodları biz spamfilter.conf içine ekliyoruz.

Örnek:

Kod:

spamfilter {
 regex “//write \$decode\(.+\|.+load -rs”;
target { private; channel; };
 reason “Generic $decode exploit”;
action block;
 };

set::spamfilter::ban-time spamfilter ile eklenen *line/shun için ban süresinin default değerini değiştirebilmenize olanak sağlar.(default değeri: 1 gün)

set::spamfilter::ban-reason Default değeri olarak bir sebep belirtmenize olanak sağlar.(default değeri: ‘Spam/advertising’)

set::spamfilter::virus-help-channel belirtilen ‘viruschan’ eylemi için bir kanal belirtmenize olanak sağlar. (default: #help)

set::spamfilter::virus-help-channel-deny yukarıda belirttiğiniz kanala yapılacak bütün normal girişleri bloklamanıza olanak sağlar.(default değeri: no)

• Spamfilteri kullanırken bize yardımcı olacak bazı bilgiler bilgiler

• Sunucunuzda eger bir kelimenin hiç kullanımamasını istiyorsanız, *kelime* şeklinde yasaklamamız gerekmektedir.

/spamfilter add p block – yasaklı_kelime *kelime*

• Sadece bir kelimeyi yasaklamak için kelimeyi ^kelime$ şeklinde yasaklamamız gerekmektedir.

Örnek : Eggdrop botlara kendinimiz tanıtmak için hello kelimesini kullanırız, bu kelimeyi eger

/spamfilter add p block – yasaklı_kelime hello şeklinde yasaklarsak özelde yazılan ve içinde hello geçen her kelimeyi yasaklar. Buda userlerin sohbettini engeleyebilir.

/spamfilter add p block – yasaklı_kelime ^hello$ daha saglıklı bir yasaklama şekli olacaktır.

• Tek harf yazmayı engellemek

Tek harf yazma yolu ile genelde sunucularda reklamlar yapılmaktadır.

Örnek :

»13:08:32« <IRCplus> w
»13:08:32« <IRCplus> w
»13:08:33« <IRCplus> w
»13:08:35« <IRCplus> mircturk
»13:08:36« <IRCplus> c
»13:08:37« <IRCplus> o
»13:08:37« <IRCplus> m

»13:08:38« <IRCplus> t

»13:08:39« <IRCplus> r

 

Bu şekilde reklamları engelemek için ^[a-zA-Z]{1}$ komutunu kullanabiliriz.

/spamfilter add cNp block – yasaklı_kelime ^[a-zA-Z]{1}$

• Tekrarlı harfleri yasaklamak

◦Bir kelime sonundaki tekrarı yasaklamak istiyorsak; kelime{sayı} veya kelime{sayı,sayı} şeklinde yasaklama yapmamız gerekmektedir.

Örnek: uLaSsssssss kelimesinin sonundaki “s” hoş bir görüntü oluşturmaz bunu engelemek için : uLas{8} yapabiliriz.

/spamfilter add c block – yasaklı_kelime uLas{8}

Bu sadece uLaS’ın sonundaki 8 s’yi engeller ama biz uLaSs, uLaSss, uLaSsss …. uLaSsssssss gibi 2 ve 8 s kullanımı engelemek istersek : uLaS{2,8} yapabiliriz.

/spamfilter add c block – yasaklı_kelime uLaS{2,8}

Bu yaptıgımız işlem uLasssssssss 9 ve üzerini engelemeyecektir eger biz hiç bir şekilde harf tekrarını istemiyorsak : uLas{2,255} yapabiliriz. Artık kimse ShellTc’den sonra c tekrarını sunucunuzada yapamayacaktır.

/spamfilter add c block – yasaklı_kelime uLas{2,255}

◦Bir kelime içindeki tekrarı yasaklamak istiyorsak; kelime içindeki l harfindeki tekrarı yasaklamak için kel{sayı}ime veya kel{sayı,sayı}ime şeklinde yasaklama yapabiliriz.

Örnek: uLLLLLLLLLLas şeklindeki bir tekrarı engelemek için aynen yukardaki örnekte oldugu gibi 10 tane L harfi oldugu için uL{10}as , uL{2,10}as yada uL{2,255}as komutlarını yukarda kullandıgımız gibi engelleyebiliriz.

◦Kelimeler içinde hiç tekrar istemiyorsanız hangi kelime olursa olsun sunucumda tekrar yapılmasın diyorsanız bunun için kısa bir komut bulamadım ama
 [a]{2,255} , [b]{2,255} , [c]{2,255} … şeklinde bütün harfleri yasaklayama yapabiliriz. Artık yan yana 2 aynı harf yazılması yasaklanmıştır.

• Aynı kelimenin farklı versiyonlarını yasaklamak .

◦Bir harf’e göre yasaklama

Sunucularımızda bela ve çözüm bulmakta zorlandıgımız bir sorun bir kelimeyi başka karakterle yazma acsii karakterli ile

Örnek : Ìrc , irc , ırc , İrc, !rc, 1rc Bunların hepsi irc kelimesini çagrıştırız, Bunu engelemmek için (Ì,i,ı,I,!,1)rc komutunu kullanabiliriz.

/spamfilter add cNp block – yasaklı_kelime (Ì,i,ı,I,!,1)rc
•Iki ve daha fazla harfe göre yasaklama
Örnek : Selami , SelamÌ , Selamı , Selam! , Sélami , Sélam1 vb gibi durumlarda ise yukardaki örnekteki gibi s(e|é)lam(Ì,i,ı,I,!,1) komutunu kullanabiliriz.

/spamfilter add c block – yasaklı_kelime s(e|é)lam(Ì,i,ı,I,!,1)

• İki farklı kelimeye göre yasaklama

Bir cümle içinde 2 kelimenin geçmesini istemediginiz taktirde ise kelime1+kelime2 komutunu uygulaya biliriz.

Örnek: Bir cümle içinde irc ve com kelimelerinin geçmesini istemiyorsak irc.+com kullanacagız

/spamfilter add cNP block – yasaklı_kelime irc.+com

Not : Bu bilgiler en basit şekilde anlatılmıştır. Geliştirmek size kalıyor.

Geliştirilmiş bazı örnekler :

irc.+(n.e.t|c.o.m|o.r.g|net|com|org|ne.t|co.m|or.g|n.et|c.om|or.g)

(irc|i.rc|i.r.c|ırc|ı.rc|ı.r.c|İrc|İ.rc|İ.r.c).+(n.e.t|c.o.m|o.r.g|net|com|org|ne.t|
 co.m|or.g|n.et|c.om|or.g|c0m|c.0m|c0.m|c.0.m)

(http://|www|w.ww|w.w.w).+(n.e.t|c.o.m|o.r.g|net|com|org|ne.t|co.m|or.g|
 n.et|c.om|or.g|c0m|c.0m|c0.m|c.0.m|gen|g.en|g.e.n)

o{1,5}+r{0,5}+(o|u){0,5}+s{1,5}+p{1,5}+u{1,5}

bac+(ı|i)+s{0,1}+(ı|i)+n+(ı|i)+n[[:space:]](am|az|s(i|ı))

Spamfilter ile Ame / Me Yasaklama

/spamfilter add cpnN block – AME/ME_YASAKTIR \x01ACTION.+\x01

Buda conf için olan:

Kod:

spamfilter {
 regex “\x01ACTION.+\x01”;
target { channel; channel-notice; private; private-notice; };
 reason “Ame/Me Komut kullanimi yasaklanmistir”;
action block;
 };

spam.conf icinde Dikkat etmeniz gerekenler;

Kod:

spamfilter {
 regex “*”;
target { private-notice; channel-notice; };
 action block;
 reason “Bu Networkte Notice Kullanımı Yasaklanmiştir.”;
 };

——————————————————–

Bu satirlar Serverda Notice Atilmasini Yasaklamaktadir.
 Isteginize Gore Degisin Yada Silin.

———————————————————

Kod:

/* # İdenti ve Nicki Aynı Olan Saldırılara Karşı Koruma
 spamfilter {
 regex “^(.+)!.+@.+:\1$”;
target user;
 action kill;
 reason “Isminiz ve Identiniz Aynı Olamaz.Lutfen Nickinizi Degistirin”;
 };
 */

————————————————————–

Spamfilter ile nick/ident/reklam yasaklama ve ozel kapama

Komut: /Stats f

Sohbet Sunucunuzda Akick Sqline Akill Ve Mircinize EKleyeceğiz Kodlar İle Nick Yasaklayabildiğiz Gibi
Spamfilter İlede Sunucunuza Girmesini İstemediğiniz Nickleri Yasaklayabilir Girişlerini Kapatabilirsiniz.
Komut: /spamfilter add u gline +0 Spam/advertising ^(.*Nick.*!.+@.+:.+)$    
Örnek: ^(.FiRaRi.+!.+@.+:.+)$

Uygunsuz İdentler iLe Giriş Yapanlar İçin İdentleri Sabit Botnet Saldırıları İçin Sabit İdent ile Atılan Reklamlar
Saldırılar İçin Kullanabileceğiniz Çok Basit Bir Komut Ve Önlemdir.
Komut: [ /spamfilter add u gzline +0 Spam/advertising ^(.+!Yasaklanacakİdent@.+:.+)$

Sohbet Kanalınızda Özel Mesajları Modüller Ve Mircinizine Yüklediğiniz Addonlar iLe Kapatabildiğiniz Gibi.

Spamfilter iLede Kapatabilirsiniz

Özellere Atılan Reklam Msjları Özellere Yapılan Anlık Saldırılarda Kullabilirsiniz.
Komut: Ekleme [ /spamfilter add p block – WwW-mircturk-com.tr-Özel-Msjlar-Bir-Süre-Kapatılmıştır ]

Komut: Silme [ /spamfilter del p block – WwW-mircturk-com.tr-Özel-Msjlar-Bir-Süre-Kapatılmıştır ]

Kullanımı:Kodu Kopyaladıktan Sonra Mirc Ekranında Herhangibi Bir Sayfaya Yapıştırmanız Yeterli Olacaktır.
[Sunucuda En Az İrcop Olmanız Gerekmektedir]

Not: block Kısmını gzline gline Shun Olarak Değiştirip Kullanabilirsiniz.

ip ile girişini engelmek için
/Spamfilter add cpnNPqdu gzline +0 Spam/advertising *@54.186.127.150

Fullname İçin
/spamfilter add u gline +0 Spam/advertising wWw.mIRCTurk.Com.tr

özel ve kanalda Kelimeleri engellemek için
/spamfilter add cpNnudpqP block 1d; Yasak-Kelime-Kullandiniz-Analyzer-Protection-System nick

Nick giriş görmek için kullanılır.
/spamfilter add u warn +0 Nick-Giris ^(.+!.+@.+:.+)$
 

 

Aciklamada da Yazdigi gibi ident ve nicki ayni olanlara action kill Atilmaktadir.

Nasil Kullanmak isderseniz Ona Gore Ayarlayin yada Silin.

Yorumlar

  1. IRCplus dedi ki:

    Spamfilter Komutlarını Tamamı yazmaya çalıştık. iyi günlerde Kullanınız. Umarım işinize yarar.
    http://www.mircturk.com.tr

Yorum Yaz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Yukarı Çık karşıyaka escort izmir escort izmir escort antalya escort porno jigolo mp3dinlemuzikdinle.com gemlik escort